Thông tin doanh nghiệp tuyển dụng

Avatar
Tên Công ty : Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H
Địa chỉ : Trụ sở công ty TÒA NHÀ GELEXIMCO 36 Hoàng Cầu - Hà Nội, Hà Nội
Điện thoại : (84).3.512.1806
Fax :
Email : nhansu@24h.com.vn
Website : http://www.24h.com.vn
24H là tên gọi tắt của Công ty cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H, tên giao dịch 24H online advertising joint stock company. Đây là đơn vị sở hữu những website lớn nhất Việt Nam: 24h.com.vn, eva.vn, nhac.vui.vn,xem.vn v.v. Công ty cổ phần quảng cáo trực tuyến 24H được thành lập ngày 25 tháng 6 năm 2004.

Việc làm tuyển dụng của Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H

Chức danh/Vị trí Số lượng Công ty
Tình/Thành phố 
Mức lương 
Ngày đăng Bản đồ
Biên tập viên mảng thời sự, xã hội 1 Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H Hà nội Thỏa thuận 23.07.2014 View map
Biên tập viên mảng thời sự, xã hội làm việc tại Hà Nội 1 Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H Hà nội Thỏa thuận 23.07.2014 View map
Biên tập viên mảng thời sự, xã hội tại Hà Nội 1 Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H Hà nội Thỏa thuận 23.07.2014 View map
Trợ lý giám đốc HN - HCM 10 Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H Hà nội Thỏa thuận 13.07.2014 View map
Trợ lý giám đốc tại HN - HCM 10 Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H Hà nội Thỏa thuận 13.07.2014 View map
Nhân viên kinh doanh quảng cáo trực tuyến làm việc tại TP.HCM 7 Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H Hồ Chí Minh Thỏa thuận 06.07.2014 View map
Nhân viên kinh doanh quảng cáo trực tuyến tại TP.HCM 7 Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H Hồ Chí Minh Thỏa thuận 06.07.2014 View map
Nhân viên kinh doanh quảng cáo trực tuyến (TP.HCM) 7 Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H Hồ Chí Minh Thỏa thuận 06.07.2014 View map
Nhân viên Hệ thống tại HCM 1 Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H Hồ Chí Minh Thỏa thuận 06.07.2014 View map
Nhân viên hệ thống 1 Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H Hồ Chí Minh Thỏa thuận 30.06.2014 View map
Nhân viên hệ thống 1 Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H Hồ Chí Minh Thỏa thuận 30.06.2014 View map
CTV viết mục Bếp Eva 10 Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H Hồ Chí Minh Thỏa thuận 22.06.2014 View map
CTV viết mục Bếp Eva làm việc tại HCM 10 Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H Hồ Chí Minh Thỏa thuận 22.06.2014 View map
CTV viết mục Bếp Eva tại HCM 10 Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H Hồ Chí Minh Thỏa thuận 22.06.2014 View map
CTV chuyên mục Nhà Đẹp - Eva.vn 10 Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H Hồ Chí Minh Thỏa thuận 22.06.2014 View map
CTV chuyên mục Nhà Đẹp - Eva.vn tại HCM 10 Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H Hồ Chí Minh Thỏa thuận 22.06.2014 View map
CTV chuyên mục Nhà Đẹp - Eva.vn. HCM 10 Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H Hồ Chí Minh Thỏa thuận 22.06.2014 View map
Trợ lý giám đốc làm việc tại Hà Nội, TP.HCM 5 Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H Hà nội Thỏa thuận 22.06.2014 View map
Trợ lý giám đốc HN - HCM 5 Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H Hà nội Thỏa thuận 22.06.2014 View map
Trợ lý giám đốc 5 Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H Hà nội Thỏa thuận 22.06.2014 View map

Nhà tuyển dụng Xác thực

Đang thảo luận trên diễn đàn